Konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO oraz URZĄD GMINY WIEPRZ ZAPRASZAJĄ mieszkańców Gminy Wieprz na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich.

Termin dyżuru :
13 grudnia 2016 roku (wtorek)
godz. 9.00-11.30

Miejsce:
Urząd Gminy Wieprz (pok. nr 19)
ul. Centralna 5

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:
- preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
- dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
- pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.