Konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Urząd Gminy Wieprz zapraszają mieszkańców Gminy Wieprz na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich
Termin dyżuru:

13 września 2019 roku (piątek) godz. 12.00-14.30, Urząd Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:
- preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,
- dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
- pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.