Konsultacje projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wieprz na lata 2014 - 2020

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wieprz na lata 2014 - 2020 zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu.

Uwagi bądź pytania do Strategii składać można w terminie do 4.12.2013 r.w formie elektronicznej na adres: gopswieprz@poczta.onet.pl, bądź złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Wieprzu.

Poniżej można pobrać projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wieprz na lata 2014 - 2020

Pobierz strategię

Strategia w wersji papierowej dostępna jest także w Urzędzie Gminy Wieprz

Ostateczne zatwierdzenie dokumentu przez Radę Gminy w Wieprzu nastąpi na najbliższej Sesji Rady, która planowana jest na dzień 18.12.2013 r.

Za zgłoszone uwagi i spostrzeżenia dziękujemy.