Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Wieprz ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej w zakresie organizacji imprez sportowych (lokalnych, ogólnogminnych i ponadgminnych) zgodnie z Regulaminem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w zakresie „ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH (lokalnych, ogólnogminnych i ponadgminnych)” w 2015 r.

 

Zobacz szczegóły