Komunikat o zamknięciu Urzędu Gminy Wieprz dla bezpośredniej obsługi klienta

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Wieprz.


informujemy, że od dnia 29 marca (poniedziałek) 2021r. do odwołania wstrzymuje się bezpośrednią obsługę klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Wieprzu, Gminnego Zakładu Wodociągów oraz Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej.


Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Urzędem Gminy oraz Zakładami będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, korespondencji tradycyjnej. Ponadto można przekazywać korespondencje wrzucając ją do skrzynki znajdującej się przy wejściu do Urzędu.


Do Państwa dyspozycji podajemy nr do kontaktu:

tel. 33/875-51-18, fax 33/875-50-60

tel. 33/875-50-61 Gminny Zakład Wodociągów


Kontakt osobisty z pracownikami Urzędu oraz Zakładów będzie możliwy w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym (zgłoszenie zgonu, odbiór nowego dowodu osobistego tylko w przypadku upływu terminu ważności starego dowodu osobistego).


Dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.wieprz.pl.


Wójt Gminy Wieprz

/-/Małgorzata Chrapek