"Kapliczki Małopolski 2020" – zakończenie prac

W tegorocznej edycji konkursu pod nazwą "Kapliczki Małopolski 2020" współfinansowanego przez Województwo Małopolskie przyznano 46 dotacji na łączną kwotę 500 tys. zł.

W gronie projektów wybranych do dofinansowania znalazł się zabytkowy nagrobek z 1903 r. położony na cmentarzu parafialnym w Wieprzu. Koszt prac konserwatorskich przy kapliczce wyniósł 7.276,00 zł. Samorząd Województwa Małopolskiego partycypował w kosztach zadania w wysokości 4.300,00 zł.

Prze rozpoczęciem prac zabytkowy nagrobek znajdował się w bardzo złym stanie technicznym. Pochylenie do przodu groziło jego zawaleniem. Powierzchnia kamienia pokryta była brudem i patyną. Kamień belki krzyża osypywał się.

Ratowanie przydrożnych kapliczek od kilku lat na stałe wpisało się w działania prowadzone przez Gminę Wieprz oraz Samorząd Województwa Małopolskiego. Tegoroczny wybór obiektu przy którym przeprowadzono prace podyktowany był złym stanem technicznym zabytkowego nagrobka, który podobnie jak cały cmentarz parafialny w Wieprzu wpisany jest to Gminnej Ewidencji Zabytków. W pracach odbiorowych wziął udział na zaproszenie Wójta Gminy Wieprz Małgorzaty Chrapek - Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Rafał Stuglik oraz Sołtys Sołectwa Wieprz Barbara Herma.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z przebiegu prac konserwatorskich.