Jeżdżę z głową - 2016

W sobotę 13.02.2016 r. zawodami na stoku narciarskim Czarny Groń w Rzykach zakończono tegoroczną edycję projektu nauki jazdy na nartach „Jeżdżę z głową”. W projekcie jak co roku uczestniczyli uczniowie klas III szkół podstawowych z terenu całej gminy.

W zawodach oraz w całym dwudziestogodzinnym kursie wzięło udział 106 uczniów. Uczniowie wyjeżdżali na stok dwa razy w tygodniu począwszy od 19.01.2016 r. Koszt całkowity organizacji kursu wyniósł blisko 75 tyś. zł. Samorząd województwa małopolskiego partycypował w kosztach zadania przyznając dotację na ten cel w kwocie 20.800 zł. Rodzice wnieśli wkład własny w wysokości 100 zł. od dziecka. Pozostała kwota zabezpieczona została ze środków własnych gminy Wieprz.