INFORMACJA W SPRAWIE ROZSZERZENIA DZIAŁALNOŚCI ORAZ ZMIANY NAZWY I SIEDZIBY PRZEZ GZW

Informujemy, że z dniem 1 maja 2022 Gminny Zakład Wodociągów rozszerzy działalność o zbiorowe odprowadzanie ścieków , przyjmie nazwę „Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wieprzu” oraz zmieni się siedziba zakładu na adres: ul. Pogodna 10, 34-122 Wieprz.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 30 kwietnia 2022 roku ulega likwidacji Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej w Wieprzu.

Powyższe zmiany zostają wprowadzone na podstawie uchwały nr XXX/251/2022 Rady Gminy Wieprz z dnia 14 stycznia 2022 oraz uchwały nr XXX/252/2022 Rady Gminy Wieprz z 14 stycznia 2022 .