Zwolnienie od podatku od nieruchomości z tytułu zastosowania ekologicznego źródła ciepła

Urząd Gminy Wieprz przypomina o możliwości skorzystania ze zwolnienia w podatku od nieruchomości w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022r.

Zwolnienie obejmuje wyłącznie budynki mieszkalne, w których na dzień 1 stycznia 2018 r., do celów grzewczych stosowane są ekologiczne źródła ciepła, takie jak:

  • ogrzewanie gazowe,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • ogrzewanie na lekki olej opałowy,
  • pompy ciepła,
  • kotły 5 klasy na węgiel lub biomasę pod warunkiem że eksploatacja kotła rozpoczęła się do końca 2017r.
  • kotły spełniające wymagania ekoprojektu

Budynki mieszkalne, w których dokona się zmiany systemu ogrzewania po dniu 1 stycznia 2018 r. oraz budynki mieszkalne wybudowane po dniu 1 stycznia 2018 r., w których zastosowano ekologiczne źródła ciepła, również podlegają zwolnieniu, lecz począwszy od dnia 1 stycznia następującego po roku, w którym zakończono inwestycję polegającą na wymianie systemu ogrzewania, lub w którym zakończono budowę lub rozpoczęto użytkowanie budynku.

W celu uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego z powodu zastosowania ekologicznego źródła ciepła, podatnik obowiązany jest przedstawić:

1) informację zawiadamiającą o zastosowaniu ekologicznego źródła ciepła i spełnieniu warunków uprawniających do zwolnienia od podatku od nieruchomości (do pobrania tutaj)

2) informację w sprawie podatku od nieruchomości (do pobrania tutaj)

3) kopie faktur lub rachunków potwierdzających wydatki poniesione w związku z zastosowaniem w budynku mieszkalnym ekologicznego źródła ciepła,

4) w przypadku zastosowania kotłów na paliwo stałe– certyfikat lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymogów 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012

5) w przypadku zastosowania kotłów zgodnych z ekoprojektem – certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów ekoprojektu.

Szczegóły w Urzędzie Gminy Wieprz w pokoju nr 6 i pod nr telefonu: 33 875 5118 w.30


Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA o zastosowaniu ekologicznego źródła ciepła

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH