Informacja o włączeniu syren alarmowych

W związku z organizacją przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ćwiczenia pk. "RENEGADE - KAPER 15/I" mającego na celu praktyczne sprawdzenie funkcjonowania systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza, Urząd Gminy w Wieprzu informuje, że w dniu 12 maja 2015 r. w godzinach 7.00 - 19.00 na terenie Gminy Wieprz uruchomione zostają syreny alarmowe.

Podstawą prawną działań w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach jest Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96).

Ogłoszenie alarmu - modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut
Odwołanie alarmu - ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut