Informacja Gminnego Zakładu Wodociągów i Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej

Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu oraz Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej w Wieprzu informuje, że z dniem 13.10.2020r. do odwołania wprowadza się wystawianie faktur za realizowane usługi na podstawie prognozowanego zużycia wody i odprowadzonych ścieków.

Czasowo wstrzymuje się dokonywane odczytów przez Inkasenta.

Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu

Telefon: 33 875 50 61 Faks: 33 875 50 61 E-mail: gzwwieprz@interia.pl lub biuro@gzw.wieprz.pl

awarie - 605651310

Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej w Wieprzu

Telefon: 33 875 51 18 wew. 13 E-mail: biuro@gzgs.wieprz.pl