Informacja dotycząca robót w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w Wieprzu etap II

Informujemy, że zgodnie z podpisaną w dniu 12.06.2017 roku  umową na wykonanie  inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wieprz – etap II” realizowanego w ramach zadania pod nazwą :„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej  w Gminie Wieprz” ( tzw. Zlewnia I)   w miesiącu lipcu rozpoczną się roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Inwestycja  będzie  wykonywane zgodnie z  prawomocną decyzją  o pozwoleniu na budowę znak NBZ.6740.1.47.2014.W  z dnia 6.08.2014 (decyzja Starosty Wadowickiego nr  506/2014) oraz decyzją  o pozwoleniu na budowę znak W I-II.7840.12.5.2014 z dnia 15.04.2014 (decyzja Wojewody Małopolskiego nr 62/14)

Wykonawcą kontraktu jest Konsorcjum firm w składzie:


Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ” Sp. z o. o.  z siedzibą   Stróżówka 67, 38-300 Gorlice 


Partner Konsorcjum: Zakład Budownictwa Ogólnego „MODUŁ” Bożena Guzik, z siedzibą   Stróżówka 67, 38-300 Gorlice 


Rozpoczęcie robót budowlanych  planowane  jest na drugą  połowę  lipca 2017 roku w rejonie ul. Lipowej.

Inwestycje z ramienia inwestora - Gminy Wieprz prowadzi Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej w Wieprzu.