Informacja

W związku z pozyskaniem dofinansowania do usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, prosimy o zgłaszanie chęci przekazania tego typu odpadów.

Pierwszy termin odbioru odpadów został ustalony na 28.05.2020 tj. najbliższy czwartek. Odpady należy dostarczyć we wskazanym terminie do PSZOK - Wieprz ul. Pogodna 10. Gmina zakłada odbiór odpadów w trzech terminach: maj, lipiec, listopad, o ile nie zostanie przekroczony limit przewidzianych do odbioru odpadów, tj.70Mg