Inauguracyjna sesja Rady Gminy Wieprz - relacja

W dniu 27 listopada 2014r. o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieprzu odbyła się I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Wieprz kadencji 2014 - 2018.

Sesja ta została zwołana w celu złożenia ślubowania nowo wybranych Radnych Gminy oraz Wójta Gminy, wyboru Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących, jak również powołanie Komisji Rady Gminy Wieprz. Nowym Przewodniczącym Rady Gminy Wieprz został Pan Bartłomiej Westwalewicz. Następnie spośród nowej Rady zostali wybrani Wiceprzewodniczący. Zostali nimi Pan Karol Wojewodzic oraz Pan Marcin Sopicki. Kolejno w porządku obrad Pani Wójt Małgorzata Chrapek złożyła ślubowanie jak również przedstawiła pokrótce plan działania na najbliższe 4 lata. Rada Gminy spośród swojego grona ustanowiła 2 stałe komisje: Rewizyjną oraz Budżetową. W skład poszczególnych komisji weszli: Komisja Rewizyjna: Jacek Pawlak (Przewodniczący Komisji) Marcin Cinal oraz Mieczysław Żyła, Komisja Budżetowa: Małgorzata Bogunia (Przewodnicząca Komisji), Leszek Gliwa, Danuta Michalczyk, Karol Wojewodzic oraz Mieczysław Żyła.

 

Radni ponadto ustalili wstępnie termin Sesji Budżetowej na 18 grudnia 2014r. (czwartek) na godz. 14.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu.

 

Poniżej plik do pobrania z projektem budżetu Gminy na rok 2015.

Pobierz plik