I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Wieprz

W dniu 21 listopada 2018r. o godz. 9:00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbyła się I Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Wieprz. Sesja ta została zwołana w celu ślubowania nowo wybranych Radnych Gminy oraz Wójta Gminy, wyboru Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących, jak również ustanowienia stałych Komisji Rady Gminy Wieprz oraz ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wieprz.

Nowym Przewodniczącym Rady Gminy Wieprz został wybrany 11 głosami za Pan Mieczysław Żyła. Był on jednym z 2 kandydatów ubiegających się o to stanowisko. Jego kontrkandydatem był Pan Krzysztof Krupnik, który uzyskał 4 głosy poparcia.

Następnie spośród nowej Rady zostali wybrani Wiceprzewodniczący. Zostali nimi Pan Leszek Gliwa oraz Pan Kazimierz Szatan. Uzyskując odpowiednio 12 i 10 głosów za. Trzecim kandydatem na stanowisko Wiceprzewodniczącego był Pan Grzegorz Rajda, który otrzymał 5 głosów za i tym samym nie został wybrany na Wiceprzewodniczącego.

Kolejno w porządku obrad Pani Wójt Małgorzata Chrapek złożyła ślubowanie jak również przedstawiła pokrótce plan działania na najbliższe 5 lat.

Następnie Rada Gminy spośród swojego grona ustanowiła 5 stałych komisji: Rewizyjną, Skarg, Wniosków i Petycji, Budżetową, Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczeństwa oraz Rozwoju Gminy, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa. W skład poszczególnych komisji weszli:

1) Komisja Rewizyjna: Bogdan Gawenda, Barbara Herma, Władysław Kasperek, Marcin Sopicki, Katarzyna Stawowy.,

2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Janusz Górkiewicz, Leszek Kobielus, Krzysztof Krupnik, Adam Rusinek, Katarzyna Stawowy.,

3) Komisja Budżetowa: Janusz Górkiewicz, Władysław Kasperek, Leszek Kobielus, Grzegorz Rajda, Kazimierz Szatan.,

4) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczeństwa: Witold Gałuszka, Barbara Herma, Bogusława Hrapkowicz, Adam Rusinek, Marcin Sopicki.,

5) Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony Środowiska i Rolnictwa: Witold Gałuszka, Leszek Gliwa, Bogusława Hrapkowicz, Leszek Kobielus, Krzysztof Krupnik, Grzegorz Rajda, Kazimierz Szatan.

Ostatnią uchwałą jaką radni podjęli na I sesji Rady Gminy była uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wieprz.

Szczegółowy przebieg całego posiedzenia można zobaczyć pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=nHPBcgd-VY4