Harmonogram Walnych Zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych

Poniżej przedstawiamy harmonogram Walnych Zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Wieprz w roku 2015:

OSP Przybradz – 8.02.2015r. – godz.15.00 (niedziela)
OSP Nidek – 14.02.2015r. – godz. 17.00 (sobota)
OSP Gierałtowice – 15.02.2015r. – godz. 15.00 (niedziela)
OSP Frydrychowice – 15.02.2015r. – godz. 18.00 (niedziela)
OSP Wieprz – 7.03.2015r. godz.17.00 (sobota)