Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio spod posesji październik 2021r.

Terminy zbiórek odpadów wielkogabarytowych, które będą zrealizowane w miesiącu październiku 2021r. w miejscowościach Gierałtowice, Gierałtowiczki, Przybradz, Frydrychowice

Pobierz harmonogram