Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych - aktualizacja

Harmonogram Odbioru Odpadów Wielkogabarytowych na terenie Gminy Wieprz w miesiącu wrześniu 2019r.