Gospodarka odpadami komunalnymi

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi


smieci_plakat_main_med.jpg

 Kliknij aby zobaczyć harmonogram odbioru odpadów obowiązujący w 2015r.
Kliknij aby zobaczyć harmonogram odbioru odpadów obowiązujący w 2014r.Aktualności dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wieprz
4.12.2014
ZMIANA W HARMONOGRAMIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY WIEPRZ OD 1 STYCZNIA 2015 ROKJU – DOTYCZY MIESZKANCÓW WIEPRZA.

Z dniem 1 stycznia 2015r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie wprowadza modyfikację w dotychczasowym harmonogramie odbioru odpadów komunalnych, dotyczy ona zmiany terminu odbioru odpadów komunalnych z posesji zlokalizowanych w Wieprz Górka od strony ul. Starowiejskiej w tym przysiółki Kuwik i Wronowiecoraz mieszkańców posesji zlokalizowanych w Wieprz Dół wzdłuż drogi na Nidek od dawnej poczty w kierunku Gierałtowic.
Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w harmonogramie dostępnym tutaj.


4.12.2014
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Urząd Gminy Wieprz przypomina, że 15 grudnia 2014r. upływa kwartalny termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


24.10.2014
UWAGA MIESZKAŃCY PRZYBRADZA!!!

W związku z wywozem odpadów przypadającym na dzień 11 listopada tj. II WTOREK miesiąca, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie uprzejmie informuje, że wywóz odpadów niesegregowanych
z Państwa posesji zaplanowany na ten dzień, będzie wykonany w dniu 14 listopada 2014 r. (II piątek miesiąca).

Z poważaniem
ZGK Sp. z o.o. 

UWAGA UPŁYNĄŁ TERMIN I RATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Gminy Wieprz informuje właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wieprz, którzy jeszcze nie uiścili opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2014 roku, że na 2014 rok nie będą wysyłane do właścicieli nieruchomości nowe zawiadomienia  dot. gospodarki odpadami komunalnymi.

Obliczoną w deklaracji miesięczną opłatę uiszcza się bez wezwania gotówką w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub przelewem na indywidualne konto właściciela posesji miesięcznie lub kwartalnie.

Jeżeli w Państwa nieruchomości nie uległa zmianie ilość osób – terminy i kwoty pozostają bez zmian.

Za I kwartał 2014 roku termin uiszczenia opłaty upłynął 17 marca 2014r.


Urząd Gminy Wieprz uprzejmie informuje, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku nie uległa zmianie i w związku z tym nie ma konieczności składania nowych deklaracji.
Ponadto tutejszy Urząd Gminy nie będzie wysyłał do właścicieli nieruchomości nowych zawiadomień na 2014 rok dot. gospodarki odpadami komunalnymi.
Jeżeli nie uległa zmianie ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość – terminy i kwoty zostają bez zmian.
-    za I kwartał 2014 roku - termin 2014-03-17   
-    za II kwartał 2014 roku - termin 2014-06-16   
-    za III kwartał 2014 roku - termin 2014-09-15   
-    za IV kwartał 2014 roku - termin 2014-12-15   

Przypominamy, że obliczoną w deklaracji miesięczną opłatę uiszcza się bez wezwania (decyzji) gotówką w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub przelewem na indywidualne konto właściciela posesji miesięcznie lub kwartalnie.

UWAGA !!!
NUMER EWIDENCYJNY DO OZNACZANIA WORKÓW Z ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Gminy Wieprz informuje,
że od miesiąca września 2013r. należy oznaczać numerem ewidencyjnym
wszystkie worki oraz kontenery z opadami komunalnymi.

Jeżeli worek nie będzie miał oznaczenia z numerem, nie zostanie on odebrany.

Numer ewidencyjny do oznaczania worków z odpadami komunalnymi
można nanieść na worki flamastrem lub zaopatrzyć się w naklejki
z numerem w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Andrychowie ul. Batorego 24
za odpłatnością – 2 zł za 24 naklejki.

Numer ewidencyjny do oznaczania worków z odpadami komunalnymi otrzymali Państwo na zawiadomieniu z indywidualnym numerem konta.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) NA TERENIE GMINY WIEPRZ

Lokalizajca: budynki i plac byłego Kółka Rolniczego w Wieprzu

ODDAJEMY
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane farby i lakiery
  • opony, zużyte oleje, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki baterie
czynny: każdy piątek w godz. 10.00-18.00


CZYSTE WORKI NA ODPADY

Czyste worki na odpady będą Państwu dostarczane w czasie odbierania od Państwa odpadów komunalnych i pozostawione w miejscu, gdzie zostały wystawione worki z odpadami.

Worki można również pobrać bezpłatnie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Andrychowie ul. Batorego 24, w godzinach pracy zakładu, za okazaniem dowodu tożsamości.

DZIERŻAWA KONTENERA NA ODPADY NIESEGREGOWANE

Jest możliwość bezpłatnego wydzierżawienia kontenera na odpady niesegregowane.
Chętnych prosimy o kontakt z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Andrychowie.

WYWÓZ POPIOŁU

Osoby zainteresowane wywozem popiołu prosimy o zaopatrzenie się w kontener i wystawianie go w terminie wywozu śmieci niesegregowanych.

GODZINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Wieprz rozpoczyna się od godziny 6.00 rano i trwa do zebrania wszystkich śmieci z danego terenu.
Prosimy o wystawianie odpadów dzień wcześniej lub wcześnie rano.

 
Pliki do pobrania:

Ø  Uchwała nr XIX/172/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieprz. 

Ø  Uchwała nr XIX/173/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Ø  Uchwała nr XIX/174/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty. 

Ø  Uchwała nr XIX/175/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty. 

Ø  Uchwała nr XIX/176/2012 Rady Gminy Wieprz z dnia 23 października 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.