Godziny pracy Urzędu Gminy w Wielki Piątek

Informujemy, że w Wielki Piątek, 2 kwietnia Urząd Gminy w Wieprzu, Gminny Zakład Wodociągów oraz Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej czynne będą od godz. 6:00 do godz. 14:00.