Gminny Program Rewitalizacji – badanie opinii mieszkańców

W związku z otrzymaniem dotacji ze środków Unii Europejskiej na opracowanie Gminnego Programu rewitalizacji Urząd Gminy w Wieprzu przeprowadza badania dotyczące opinii mieszkańców, których wyniki posłużą do opracowania Gminnego Program Rewitalizacji.

Jego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców, uatrakcyjnienie wizerunku gminy, a także zaprojektowanie i stworzenie przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkańcom. Zmiany będą polegać przede wszystkim na rozwiązaniu zidentyfikowanych problemów społecznych i gospodarczych koncentrujących się na określonym terenie.

Chcemy, aby planowane przeobrażenia w największym stopniu odpowiadały potrzebom mieszkańców, dlatego też prosimy o Państwa opinie.

Link do ankiety:
http://limesurvey.cds.krakow.pl/index.php?sid=44936&newtest=Y&lang=pl