Dzień Edukacji Narodowej

Nauczyciel, który potrafi wzbudzić wyższe uczucia dla jednego choćby dobrego czynu, jednego dobrego wiersza – osiąga więcej aniżeli ten, który zapełnia naszą pamięć..

Drodzy Nauczyciele ,

Szanowni Państwo Pracownicy Szkół i Przedszkoli!

Zacytowana wypowiedź Goethego podkreśla wyjątkowość pracy nauczyciela: Nie sprowadza się ona wyłącznie do prostych operacji zapełniania pamięci czy wypełniania dokumentów , ale jest codzienną walką o młodego człowieka- o jego wrażliwość, wartości, o jego przyszłość.

To dlatego współczesny świat - oparty na rachubach, liczbach, kalkulacjach- nie rozumie często rzeczywistości szkolnej. Bill Gates (słynny programista) tak o tym mówił:
Dopiero kiedy moja córka Jennifer była już na tyle duża, by zadawać ciągle nowe pytania, zrozumiałem, że programowanie jest o wiele prostszym zajęciem niż wychowywanie i nauczanie. Ja każdy błąd mogę wykasować, a komputer zrestartować. Tego z młodym człowiekiem zrobić się nie da.

Szanowni Państwo!

Coroczne nasze spotkanie nie doszło do skutku z uwagi na ten trudny okres i coraz bardziej rozprzestrzeniającego się koronawirusa. Chciałam za wyjątkowość i odpowiedzialność pracy w szkole podziękować Państwu za trud często niezauważany, bo niepoliczalny; za wysiłek często niedoceniany, bo nie do zmierzenia.

Dziękując za zaangażowanie i rzetelność, jednocześnie gratuluję wszystkim Państwu tegorocznych sukcesów- i to nie tylko tych spektakularnych (w konkursach czy olimpiadach), ale także tych codziennych, zwyczajnych, których miarą – jak mówił ks. Jan Twardowski – jest uśmiech dziecka. Za to ,że potraficie w każdej sytuacji nawet tak trudnej jak dzisiejsza radzić sobie.

Dziękuję również pracownikom administracyjno- obsługowym szkół i przedszkoli.
To bowiem Państwa codzienne kontakty z młodzieżą, na korytarzu szkolnym, w szkolnej stołówce czy sekretariacie są prawdziwym sprawdzianem wszelkich wychowawczych zabiegów. To Państwa praca na oczach młodych ludzi jest jedną z najbardziej autentycznych lekcji wychowawczych. Mówił o tym m. in. Jan Paweł II – wielki wychowawca, patron jednej z naszych szkół. W liście do Kotlarczyka w trakcie wykonywania pracy fizycznej
w kamieniołomie pisał:
Człowiek tu, przy pracy, staje się pełniejszym człowiekiem. Już samo spojrzenie na pracującego uczy pełniejszego człowieczeństwa.

Szanowni Państwo!

Jeszcze raz zatem dziękuję wszystkim – Dyrektorom, Nauczycielom szkół i przedszkoli oraz pozostałym pracownikom placówek edukacyjnych - za trudne dzieło kształtowania człowieczeństwa.

Przygotowując do egzaminów czy konkursów, pamiętajcie o tej najważniejszej misji, którą Janusz Korczak ujmował w taki oto sposób:
Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.
Realizacja tak ambitnej misji jest trudnym zadaniem. Dlatego wszystkim życzę dużo sił i wytrwałości oraz zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Nie dajcie się pokonać nawet w tak trudnych chwilach, a ja wierzę w Was mocno. Niech słowa wdzięczności, które dziś usłyszeliście od Waszych wychowanków, głośno wybrzmiewają nie tylko z okazji Waszego święta.


Małgorzata Chrapek

Wójt Gminy Wieprz


Wieprz, 14 październik 2020 r.