DYŻURY PRZEDSZKOLI W GMINIE WIEPRZ PODCZAS WAKACJI W 2021 ROKU

Harmonogram dyżurów przedszkoli publicznych w okresie wakacyjnym od 1 lipca 2021r. do 31 sierpnia 2021r.

Termin dyżuru

Placówka przedszkolna

Telefon kontaktowy do placówki

1.07.2021-

15.07.2021

Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Frydrychowicach

33 8795729

16.07.2021-

26.07.2021

Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach

33 8755178

27.07.2021-

4.08.2021

Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybradzu

33 8795770

5.08.2021-13.08.2021

Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wieprzu

33 8755191

16.08.2021-

25.08.2021

Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Wieprzu

33 8755125

26.08.2021-

31.08.2021

Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nidku

33 8755811