Druga odsłona Programu Inwestycji Strategicznych

Znane są już wyniki drugiej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, z którego dodatkowe środki trafią do budżetu Gminy Wieprz w najbliższych 2 latach za sprawą 2 projektów.

Pierwszy obejmujący zadanie z branży drogowej. „Przebudowa ul. Kasztanowej we Frydrychowicach oraz budowa parkingów w Nidku oraz w Gierałtowicach” to projekt o wartości to 5,3 mln zł. z terminem realizacji do końca czerwca 2023 r.

Drugi projekt to „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wieprz”. Projekt o wartości 5,5 mln zł., który wg przyjętego harmonogramu winien zostać zakończony do końca 2024 r. Dla obu projektów przyznane dofinansowanie wynosi 95% kosztów kwalifikowanych.