Dożynki Gminne 2021

Wójt Gminy Wieprz, Sołtys i Rada Sołecka w Nidku, Koło Gospodyń Wiejskich w Nidku, Ochotnicza Straż Pożarna w Nidku, Ludowy Klub Sportowy ”Victoria” Nidek, Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu zapraszają na Dożynki Gminne które odbędą się 29 sierpnia 2021r.