DOFINANSOWANIE DO BUDOWY I RENOWACJI ZBIORNIKÓW SŁUŻĄCYCH MAŁEJ RETENCJI

Informujemy, że do 28.02.2021Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie budowy i modernizacji zbiorników małej retencji służącym rolnictwu, o parametrach od 60 m² do 10 000 m². Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 50 000 zł. Szczegóły programu - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.