Dofinansowanie dla Gminy Wieprz

Zgodnie z uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 13 maja 2020r. Gmina Wieprz otrzymała dofinansowanie na realizację zadania - Dofinansowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - „MAŁY STRAŻAK”.
Zadanie obejmowało zakup odzieży oraz sprzętu szkoleniowego i ćwiczebnego dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzu tj.

1) fantoma,
2) rozdzielacza kulowego,
3) 2 sztuk węży hydrantowych,
4) prądownicy sportowej,
5) 12 kompletów dresów sportowych,
6) 12 kompletów hełmów sportowych
7) hydronetki metalowej na zawody z wężem 3mb.

Nabyte zestawy ochronne oraz sprzęt pozwolą na podwyższenie bezpieczeństwa członków MDP podczas zawodów i ćwiczeń strażackich.

W ten sposób znacznie ograniczone zostanie niebezpieczeństwo działań członków MDP podczas zawodów, jak również wzrośnie efektywność i poziom sprawności działań członków MDP.

Wartość całego zadania wyniosła 5.760,71 zł. Wysokość dofinansowania z WFOŚiGW wynosi 50%, reszta została pokryta ze środków własnych Gminy.