Dodatkowe środki na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej w Wieprzu informuje, że zostały przyznane dodatkowe środki na dotację dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wieprz na rok 2020.
Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel (decyduje data wpływu wniosku).