Ceny i stawki opłat za odprowadzanie ścieków

Podczas obrad XXII Sesji Rady Gminy Wieprz w dniu 10 listopada 2016 roku Rada Gminy Wieprz uchwałą nr XXII/178/2016 zatwierdziła ceny i stawki opłat zbiorowego odprowadzania ścieków  realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej z siedzibą w Wieprzu. Przyjęte ceny i stawki zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia  2017 r., a przestaną 30 czerwca  2018 roku.

Wysokość cen i stawek  określa poniża tabela.

Lp.

Wyszczególnienie

Okres rozliczeniowy

Cena/stawka

Jednostka miary

Netto

z VAT

1

2

 

3

4

5

Grupa 1.

Cena za 1 mdostarczonych ścieków

-

7,40

7,99

zł/m3

Opłata abonamentowa (odbiorcy usługi rozliczani
w oparciu o wskazania wodomierza głównego)

miesięczny

13,31

14,38

Grupa 2.

Cena za 1 mdostarczonych ścieków

-

7,40

7,99

zł/m3

Opłata abonamentowa
(odbiorcy usługi rozliczani
 w oparciu o wskazania wodomierza głównego)

dwumiesięczny

16,96

18,32

Grupa 3.

Cena za 1 mdostarczonych ścieków

-

7,40

7,99

zł/m3

Opłata abonamentowa
(odbiorcy usługi rozliczani
w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej)

dwumiesięczny

9,67

10,44


Grupa 4.

Cena za 1 mdostarczonych ścieków

-

7,40

7,99

zł/m3

Opłata abonamentowa
(odbiorcy usługi rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody)

dwumiesięczny

13,96

15,08

 

Pełna treść uchwały do pobrania tutaj