Budowa zbiornika wody pitnej w Gierałtowicach

Gmina Wieprz, w imieniu której działa Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu, realizuje inwestycję obejmującą budowę dodatkowego zbiornika wody czystej o pojemności całkowitej 538,46m³ wraz z rurociągami zewnętrznymi dla istniejącej stacji uzdatniania wody w Gierałtowicach.
Celem inwestycji jest zwiększenie pojemności magazynowania uzdatnionej wody, która ma zabezpieczyć potrzeby bytowo-gospodarcze mieszkańców gminy jak również wyrównanie nierównomierności w rozbiorach godzinowych z sieci wodociągowej a tym samym równomierną pracę wodociągu. Termin zakończenia inwestycji ustalony został na dzień 30.11.2018 r. Wartość inwestycji wynosi 429.596,74 zł. Wykonawcą generalnym jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. W Andrychowie. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z obecnego stanu zaawansowania prac.