Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Rzymskiej

Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej w Wieprzu zaprasza do zapoznania się z warunkami udziału w zamówieniu oraz złożenia ofert na wykonanie inwestycji pn. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Rzymskiej

Szczegóły warunków zamówienia w SWZ oraz dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do ogłoszenia o zamówieniu dostępne na stronie BIP Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w Wieprzu (zakładka: zamówienia publiczne):

https://bip.malopolska.pl/gzgswwieprzu,a,1886366,gzgs27132021-budowa-odcinka-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-obrebie-ul-rzymskiej.html