Bieg wirtualny

Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy między innymi przeciwdziałanie przemocy i wzmacnianie więzi rodzinnych. Temu również ma służyć organizowany przez nas Bieg Wirtualny „Jak bić to rekord”. Jego celem jest zwrócenie uwagi na problem jakim jest brak umiejętności radzenia sobie z agresją, a co za tym idzie przemoc oraz zachęcenie do wspólnej aktywności wszystkich członków rodziny.