Bezpłatne kursy komputerowe

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza mieszkańców Gminy Wieprz, którzy ukończyli 50 lat do udziału w projekcie „ECDL szansą dla Małopolan i małopolskiego rynku pracy”.

 W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 15 edycji kursów komputerowych z zakresu: obsługa komputera, korzystanie z Internetu, przetwarzanie tekstów oraz arkusze kalkulacyjne.

Kurs skierowany jest do wszystkich, którzy chcą poznać możliwości komputera i przekonać się jak jego obsługa może ułatwić codzienne życie. Zajęcia odbywać się będą w w grupach 12 osobowych. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

- w wieku 50 – 64 lata
- zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego
- z wykształceniem co najwyżej średnim

Wśród uczestników zostanie rozlosowany TABLET, a zwycięzca otrzyma go bezpłatnie!
 
Każdy uczestnik kursu otrzyma też możliwość BEZPŁATNEGO przystąpienia do egzaminu certyfikującego ECDL START (rynkowy koszt egzaminów i certyfikatu to ok. 350,00 zł).

O ECDL:

Certyfikat ECDL (Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy) jest wiarygodnym dokumentem poświadczającym umiejętności posługiwania się komputerem. Obecnie jest honorowany w 146 krajach świata.

Korzyści dla pracodawcy, którego pracownicy posiadają certyfikat ECDL:

- potwierdzenie posiadanych kompetencji komputerowych
- podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników a przez to poprawa jakości i tempa pracy
- szansa rozwoju biznesu
- przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu poprzez rozwój umiejętności pracowników

Rekrutacja prowadzona będzie systemem ciągłym, do momentu zebrania odpowiedniej liczby uczestników. Istnieje możliwość uczestniczenia w grupach otwartych lub stworzenia zamkniętych grup szkoleniowych tylko dla pracowników firm.

Jeżeli zainteresuje Państwa udział w projekcie oraz do przeszkolenia zostaną skierowane osoby spełniające powyższe wymogi rekrutacyjne – prosimy o wypełnienie kompletu dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie www.pro-publico.pl/ecdl/

Podpisane dokumenty zgłoszeniowe prosimy dostarczyć:

- osobiście lub wysłać na adres Biura Projektu: ul. Przemiarki 23A/64, 30-384 Kraków

- w postaci skanów oryginalnych dokumentów, wysłanych na adres e-mail: ecdl@pro-publico.pl

Wstępne zgłoszenia przyjmujemy także pod numerem telefonu: 535 347 076 lub 518 661 999

Zapraszamy do udziału!