Bezpłatne konsultacje i doradztwo z pracownikami LGD „Dolina Soły”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” zaprasza na bezpłatne konsultacje i doradztwo z pracownikami LGD „Dolina Soły” na temat możliwości dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020