Apel Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej

Apel Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w Wieprzudo mieszkańców miejscowości Wieprz - użytkowników kanalizacji sanitarnej.

Szanowni Państwo.

Z uwagi na wzrost w ostatnim czasie awarii urządzeń kanalizacyjnych obsługujących odbiór ścieków z Państwa nieruchomości, zwracamy się z apelem o zaprzestanie wrzucania do instalacji kanalizacyjnych materiałów (odpadów), które powodują uszkadzanie w/w urządzeń w tym pomp zamontowanych w przepompowniach ścieków. W szczególności apelujemy o nie wrzucanie ręczników/ ścierek kuchennych z włókniny, oraz innych materiałów o dużej odporność na rozdarcie (szmaty, ścierki materiałowe, chusteczki pielęgnacyjne – nawilżane, pampersy itp.).

Apel kierujemy w szczególności do mieszkańców ul. Górskiej , ul. Kościelnej i ul. Podgórze.

Poniżej przypominamy czego nie wolno wrzucać lub wlewać do urządzeń sanitarnych - nawet jeżeli są w stanie rozdrobnionym.

Do urządzeń kanalizacyjnych nie wrzucamy bądź nie wlewamy:

- waty, pieluch, podpasek, nawilżanych chusteczek, materiałów opatrunkowych, gazy, ścierek, rajstop, tekstyliów, włókien, oraz innych części garderoby ( materiały te łączą się w sploty, przykleją się do ścian kanałów uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków i powodują zapychanie kanałów np. nawijają się na wirniki pomp i powodują ich uszkodzenia),

- ręczników papierowych, ręczników do wycierania wymion krów, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę oraz nawijają się na wirniki pomp w pompowniach powodując ich awarię lub uszkodzenie i w rezultacie konieczność wymiany,

- niedopałków papierosów, patyczków, lekarstw, farb, lakierów oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości.

- igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej.

- materiałów budowlanych, mieszanin cementowych, mas bitumicznych, żwiru, piasku, popiołu, szkła, skór , obierek, wytłoczyn które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory

- tłuszczów i olejów, które tężejąc w rurach zmniejszają ich średnice i przyśpieszają konieczność czyszczenia lub remontu sieci kanalizacyjnej,

- odpadów i ścieków z hodowli zwierząt w szczególności szczeciny, gnojówki, gnojowicy, ścieków z kiszonek .

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno również odprowadzać wód opadowych lub roztopowych, a także wód drenażowych.