Ankieta kierowana do mieszkańców powiatu wadowickiego

Zapraszamy do udziału w anonimowej ankiecie, adresowanej do mieszkańców powiatu wadowickiego. Ankieta jest częścią badań prowadzonych w ramach diagnozy sytuacji społeczno-ekonomicznej powiatu.