Gmina Wieprz
Powiększ Wysoki kontrast ePUAP BIP

Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

W 2018 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie w stosunku do lat poprzednich i wynoszą:

- 5 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne będą zbierane i obierane w sposób selektywny;

- 10 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne nie będą zbierane i obierane w sposób selektywny.

Terminy wnoszenia opłat oraz numery indywidualnych rachunków bankowych, na które należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi również nie uległy zmianie. Opłaty dokonywać należy bez wezwania, miesięcznie (do 15-tego dnia każdego miesiąca) lub raz na kwartał (do 15-tego dnia trzeciego miesiąca kwartału), w terminach:

- za I kwartał - do 15 marca

- za II kwartał - do 15 czerwca

- za III kwartał - do 15 września

- za IV kwartał - do 15 grudnia

Wpłat można dokonywać na indywidualny rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy Wieprz

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkujących w danej posesji (narodziny dzieci, zgony, zameldowania, wymeldowania) mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłosić w formie nowej deklaracji, w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.


WYKAZ ODBIERANYCH SUROWCÓW WTÓRNYCH:

WORKI ŻÓŁTE (PLASTIK, TWORZYWA SZTUCZNE, METALE)

butelki typu PET, opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej i środków czystości, kanistry plastikowe, torebki foliowe, reklamówki, plastikowe zakrętki, odpady wielomateriałowe (tetrapaki, kartony po płynnej żywności), kubeczki po żywności, opakowania aluminiowe, stalowe (puszki, konserwy, kapsle, folia aluminiowa, zakrętki)

WORKI ZIELONE (SZKŁO)

butelki i szklane opakowania po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, słoiki (bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek), szklane pojemniki, opakowania szklane po kosmetykach, inne opakowania szklane

WORKI NIEBIESKIE (MAKULATURA, SUCHY I NIEZNISZCZONY PAPIER, TEKTURA)

opakowania z papieru i kartonu, gazety, czasopisma, materiały reklamowe, papier szkolny biurowy, książki, torebki i worki papierowe.

WORKI FIOLETOWE (ODPADY BIODEGRADOWALNE)

odpady zielone, skoszona trawa, liście, chwasty, drobne gałęzie, inne odpady roślinne, odpady kuchenne

Wszystkie odpady pozostałe po segregacji należy oddawać w CZARNYCH WORKACH lub kontenerach. Są to w szczególności: pampersy, wieczka po produktach mlecznych(srebrne), opakowania po lakierach do włosów, dezodorantach, tubki po pastach do zębów i kremach, szczoteczki do zębów, opakowania po chipsach, batonach, zupach w proszku, kawie, tekstylia, stare ubrania, buty.


PAMIĘTAJ

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów komunalnych w urządzeniach nie przystosowanych do tego celu, ale to my sami musimy mieć świadomość, na co narażamy siebie i sąsiadów paląc śmieci w domowym piecu.

Palenie śmieci w domu jest niebezpieczne i grozi wysoką grzywną do 5 tysięcy złotych. Unikajmy domowych sposobów pozbywania się śmieci, które bez odpowiedniej technologii są dla nas po prostu zagrożeniem. Spalanie śmieci w naszych domowych piecach nie jest oszczędne, tylko kosztowne - bo nieekologiczne.


Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne:

Konsorcjum Firm: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Andrychówul. Batorego 24 (tel. 33 875-36-61)

i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o.

34-451 Tylmanowa os. Rzeka 133.

Copyright © 2019 Urząd Gminy Wieprz.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja serwisu weboski