Wniosek o wydanie archiwalnego zaświadczenia

Wniosek o wydanie zaświadczenia przedsiębiorcy figurującego w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Wieprz

przed przekazaniem do CEIDG

 

Wydawane zaświadczenie, które podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 pln, może dotyczyć działalności własnej lub innego przedsiębiorcy.

UWAGA!!!
Niniejsza zaświadczenie pokazuje wyłącznie stan archiwalny wpisu w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Wieprz. By uzyskać aktualne zaświadczenie dotyczące szukanego przedsiębiorcy - prosimy o odszukanie przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dane o przedsiębiorcach wpisanych do CEIDG udostępniane są wyłącznie poprzez stronę internetową. Aby wydrukować zaświadczenie należy odszukać poszukiwany wpis w bazie przedsiębiorców i wybrać opcję Drukuj / Pobierz PDF.

Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej(Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz.1447 z późn. zm.) - organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

Link do wzór wniosku o wydanie zaś. W EDG


Urząd Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, Powiat Wadowicki, Województwo Małopolskie, tel. 33/8755118, fax. 33/8755060 e-mail: sekretariat@wieprz.pl
Godziny pracy: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek - 7:00 - 15:00, Wtorek - 7:00 - 18:00

0.090037107467651